Odpowiedzialność Społeczna CSR

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej

 

„Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski - nowe oblicze przedsiębiorstwa”

 

 

Ogłoszenie
30-09-2016

Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W załączeniu - informacja o realizacji projektu

 

 

Ogłoszenie
30-09-2016

Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prezentujemy „RAPORT O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY OPRACOWANY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ZGODNIE ZE STANDARDEM GRI. 4 'In accordance' – Core”.

W załączeniu – raport

 

 

Ogłoszenie
30-09-2016

Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Prezentujemy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych Interesariuszy zewnętrznych.

  1. % uzyskanych odpowiedzi na ankietę – 20 %.
  2. Znajomość koncepcji CSR wśród % respondentów będących kluczowymi interesariuszami projektu – 70 %.
  3. Źródłem informacji o CSR był ULTRON dla  % respondentów – 90%.
  4. % respondentów oceniających wdrożenie CSR w firmie ULTRON na poziomie co najmniej dobrym – 90 %.
  5. % respondentów który uznał, że wdrożenie strategii CSR w ULTRON wpłynęło uwiarygadniająco na postrzeganie ULTRON jako partnera biznesowego oraz pogłębiło współpracę z firmą, dając innym podmiotom właściwy wzór do naśladowania – 100 %.


W załączeniu – Ankieta_Interesariusze_Zewnetrzni_ULTRON.pdf

 

 

Ogłoszenie
16-09-2016

Prezentujemy raport Nr 3 z przebiegu prac dotyczących projektu pn.: „Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W załączeniu – Raport nr 3 CSR dot. realizacji projektu

 

 

Ogłoszenie
30-08-2016

Prezentujemy raport Nr 2 z przebiegu prac dotyczących projektu pn.: „Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W załączeniu – Raport nr 2 CSR dot. realizacji projektu

 

 

Ogłoszenie
30-08-2016

Prezentujemy raport Nr 1 z przebiegu prac dotyczących projektu pn.: „Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W załączeniu – Raport nr 1 CSR dot. realizacji projektu

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi dot. Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski - Nowe oblicze przedsiębiorstwa.
16-05-2016


Zapraszamy do złożenia oferty na usługi dot. Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń
Elektronicznych Krzysztof Krankowski - Nowe oblicze przedsiębiorstwa

W załączeniu - Formularz ofertowy

 

 

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski - Nowe oblicze przedsiębiorstwa.
13-05-2016


ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski realizuje projekt pn.: „Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski. Nowe oblicze przedsiębiorstwa”, współfinansowany przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Zakład Urządzeń Elektronicznych
"ULTRON, ul. Olsztyńska 66,
11-001 Dywity/Olsztyn,
tel: 89 511 94 60

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.